برای طراحی یک وبسایت حرفه ای آماده ای !؟

محصولات تولید شده توسط فناوری اطلاعات زاگرس کاملا اختصاصی و بر اساس نیازهای مشتری بوده و در پیاده سازی ایده های مشتریان محترم هیچ محدودیتی نداریم .

  • برگزاری جلسات متعدد نیازسنجی و مشاوره ای
  • طراحی استراتژی تولید محصول
  • تولید محصول با تایید گام به گام مشتری
  • پیاده سازی محصول و پشتیبانی رایگان یک ساله تا رفع کامل عیب های احتمالی
مراحل انجام پروژه
Created with Snap
01

نیازسنجی و برنامه ریزی

در این مرحله با برگزاری جلسات گفتگو میان شرکت و مشتری گرامی نیاز ها و امکانات مورد نیاز وی شناسایی شده و برنامه ریزی تولید محصول شکل می گیرد .

02

پیاده سازی

در این مرحله طبق برنامه ریزی انجام شده محصول تولید می شود ، مرحله پیاده سازی به چند زیرمرحله تقسیم و پایان هر کدام از آنها با تایید مشتری خواهد بود .

03

بازخورد و تایید

در این مرحله نمونه قابل ارائه محصول آماده شده و مشتری با نظرات سازنده خود عیب های احتمالی را رفع نموده و محصول نهایی ایجاد می گردد .

برخی از محصولات ما